Religion og politikk

Igjen føler jeg bare for og skrive litt, og hva er bedre enn og bruke bloggen ?  Jeg holder som sagt på med en fordypnings oppgave til skolen å kjenner jeg virkelig får satt med inn i temaet. Temaet jeg har valg og skrive om  omhandler Språkets makt

Overskriften jeg vil bruke blir,

Språkets makt og evne til forandring.

det er fler temaer som interesserer meg. Først og fremst er det et faktum at personen som behersker et språk godt står i et maktforhold til personen som ikke behersker det på samme måte. Tenker også videre på autoriteter, foreksempel leger, som velger å bruke et lekespråk fremfor et språk pasienten forstår, både språket og plassen i hierarkiet gir mye makt. Det er viktig at pasienten våger og stille spørsmåls tegn ved egen helse og behandling for å kunne ta del i eget liv.
dette er et eksempel på hvor språket har makt. Men se på Tolkninger av Koranen også, hvor det i familien er kun mannen som kan lese og skrive. Kvinnen  har ofte ikke krav eller rett til og lære seg språket å står derfor automatisk i et maktforhold til mannen.
hva om kvinner fra nå av fikk lov til og tolke Koranen slik de ønsket ?
ville det da vært like stort press på kvinnens påkledning ?
det står bland annet skrevet svart og hvitt at mannen også skal bruke div klesplagg.

Så det må da være derfor kvinnenes plagg er lagt såpass mye vekt på i dagens samfunn ?
fordi det kun er mannen som tolker tekstene.
Det står heller ikke en plass at kvinnen skal bruke hode plagg. Dette er menneske laget og ikke et påbud i Koranen. Så jeg lurer på hvem som styrer religionen ?

om det bare er og Tolke tekstene slik en vil og lage religion deretter syntes jeg dette er særdeles farlig og bør taes opp enda hyppigere i debatt»! Om ikke fjernes helt å heller legge fokus på og bevare norsk kultur.

videre er det da mange år siden Krl ble fjernet fra den norske skolen så hvorfor i all verden kan regjeringen vurdere og bringe inn eller bygge tilpasset  muslimske  skoler i Norge ?

hvorfor er det plutselig greit og blande Religion og politikk ?

 

1 kommentar

Siste innlegg