OM AVHENGIGHET

skrevet av sexolog 

Jeg mener man er sexavhengig dersom man bruker sex overdrevent, for eksempel for å oppnå bedre selvfølelse eller kontroll over andre.
– Jeg vil ikke sette noen i bås og svarer på generelt grunnlag at en person som er såpass drevet av sex ofte har en underliggende problematikk.

Det kan gjøre at hun/han er avhengig av følelsen av kontroll hen får under selve akten, av jakten i seg selv – altså spenningen, eller følelsen av seier som hen opplever etter akten.

Noen mener også du er avhengig kun dersom det er et fett hvem du ligger med.

 

 

Personlig tror jeg på 6 forkellige avhengigheter vi mennesker kan være utsatt for
SEX   SPILL    MAT   RUS    NIKOTIN    TRENING
mulig det er en eller to til som katogoriserer, men det er i hovedsak disse folk sliter med både synlig og usynlig for andre.
Men Jeg tror også på en og samme løsning for alle disse *problemene*
Selv om det er mange veier til rom, er det målet som er viktig og oppnå.
Jeg har meditert en stud og finner mye glede i det. der har jeg lært og tømme sinnet og sitte med sinnsro for meg selv.
i denne prosessen lærte jeg også og skyve negative tanker til side,
og iogmed at Tanken styrer handligen er det mye som blir gjort i denne rekkefølgen
FØLELSE – TANKE – HANDLING
Om en vil forandre på HANDLINGEN, må en først forandre TANKEN, og hvordan forandre en tanke. JO da må du alleførst forandre på FØLELSEN,
disse tre går ofte om hverandre og er vannskelig og få tak i med det første , men med litt trening kan du lærer deg når en følelse kommer , og du derretter skaper en tanke, som gjør til handling
Om du klarer og stoppe følelsen og si til deg selv istedenfor at å den så god ut
si . ÆSJ den så vond ut, til du overbeviser deg selv om at det ikke ser godt ut
hva enn du måtte ønske
eller i det hele tatt forrandre på det mønstert du har vært i , på samme måte
stoppe opp og gjøre noe annerledes enn hva du er vandt med. da bryter du mønstert !
det og forrandre en følelse er ikke det letteste , men se for deg du står opp om morgen
hva kommer først ?
Jo f.eks en følelse , som forteller deg om det er kaldt eller varmt
og da tenker jeg må gjøre noe med situasjonen
som igjen gjør til at du står opp og kler av/på deg,   altså handlingen.

 

Men hvordan forandre en følelse ?
det kan være så enkelt som og bytte ut gardinene i stua.
dusje på morgen istedenfor det du vanligvis gjør på kvelden, eller
flytte søppelbøtta en annen plass i rommet, slik at du må tenke nytt da du skal kaste søppel.
litt morsomt , men viktig for og kunne gjøre annerledes
nyttig om du ønsker og snu om tankemønster og forandre egen adferd også

 

NYTTIGOGVITE

 

 

 

 

SKREKKPARKEN 👀

I går *lørdag * reiste vi for og høre historien om den grå dame.
Det sies hun går igjen i ett av husene i Brekkeparken
By:skien
Jeg hadde så lyst til og reise ditt selvom Constanse enda ikke fikk noe særlig glede av det grunnet alderen.
MEN MOR KOSTE SEG.
De var kjempe flinke til og spille skuespill og stelle i stand for alle generasjoner.
De har forresten oppe i dag også om noen ønsker og ta turen for og oppleve skrekkparken !
Med god mat, lefser, skuespill og spøkelseshus vil jeg annbefale og ta en tur om du er i området!
Avslutter med et bilde som ble funnet i Telemarks avisen.

TA.NO

 Constanse, Dennis Silje og Meg

Min søsters bryllup 🥂

I går var endelig dagen her hvor min storesøster og kjæresten skulle gifte seg, endelig mann og kone.
Det var noe helt spesielt med og se min søster ble gift.
Jeg gråt noen tårer både i kirken og under tale, men gud for en fin dag og mange flotte taler ble holdt.
Dagen var perfekt uten om at, etter kirken skulle constanse ( min datter) bli med opp en liten tur i middags lokalet, da jeg tok henne ut av bilstolen hadde hun fått tak i en vannflaske underveis og var gjennomvåt på alt av klær og jeg hadde ikke med skift. Men familie stillte opp med og bringe nytt..
Litt lei meg ble jeg for jeg hadde jo planlagt lenge hva hun skulle ha på seg. Men så lenge hun er tør og varm så er jeg fornøyd.
En ting til var at det ble stressende den morgen da vi skulle stelle oss og jeg la hårsløyfen hennes en plass jeg ikke fant igjen før hun skulle hjem for kvelden.
Jaja 🤦‍♀️
alt ordnet seg heldigvis og dagen ble perfekt!

HELSE KOMMER INNENFRA 🖤

bildet er lånt fra google
jeg er ikke direkte i mot moderne medisin,da jeg selv er avhengig av insulin, men kjemper vell kansje for at gammelmedisin også skal tas i vurdering om man er syk. jeg syntes det er for lett og få utskrevet resepter i dag, rett og slett.
 Obs : etter jeg er blitt klar over div yoga øvelser og hva balanse i kroppen kan gjøre for meg har jeg halvert insulindosene mine og blodsukkeret er helt stabilt og vært det i mange år nå 🙂 
Video av baba ramdev som gjør kaphalbathi yoga har jeg lagt ut tidligere og publiserer igjen..Her finner du øvelser som gjør godt for stimulering av bukspyttkjertel og lignende👇
https://youtu.be/1d3erUbB3uw
jeg har også gjort litt undersøkelse hvor jeg i min mors skole bok fant noe spennende, hun er utdannet sykepleier , og ganske tidlig i boken hennes står det at om det kommer inn en passient er ansatte  pålagt til og også se på alternativ medisin og ikke konkludere med at det trengs moderne uten og ha sett på alternativene. slik var det da hun tok utdanningen i såfall, dette er kansje 20 år siden nå, og jeg regner med det fremdeles er slik!?
Det er det som står. At en lege skal vurdere både gammel og ny medisin, før en tar avgjørelse for videre behandling.
jeg syntes heller ikke det skal kikkes ned på om man velger alternative varianter for helse. vi har bla en kronprinsesse som også velger og tenke litt utenfor boksen ( om jeg kan kalle der det), jeg meldte meg tidligere på et nettkurs hun og hennes vennine holder Engleskolen, nå er det mulig de har lagt den ned, men de fokuserte mye på menneskes aura og det og unngå og ta inn andre sin energi samt og styrke din egen.
jeg tenker på energi feltet vi mennesker går med rundt oss og hvordan det påvirker egen kropp og helse og ikke minst humør.
god energi er viktig! for humør, tankegang, helse, lykke men ikke bare det men også fysiske sår på kroppen
osv osv
  i videoen jeg legger ved  går han nærmere på akuratt dette og han er virkelig verdt og se ! 🙂
de sier du skal meditere eller sitte i ro 10 minutter hver dag, for og klare sinnet. har du ikke 10 minutter SKAL du sitte 20 ! 🙂
enkelt og greit
sjekk også ut denne e videoen om syntes det virket interresant !
https://youtu.be/7gEAeyINskk

Dette er 2 forskjellige videoer..

Naturlig vei til stamceller? SJEKK UT 👇

Natrual Steam cell? 👇

https://m.youtube.com/watch?v=MrKdp7VC7ZY&feature=youtu.be#dialog

English text

I am not directly opposed to modern medicine, as I myself am addicted to insulin, but i fight the chance that old medicine should also be considered if you are sick. I think it is too easy to get printed tablets today, simply.

BTW: after becoming aware of div yoga exercises and what balance in the body can do for me I have halved my insulin doses and blood sugar is completely stable and been there for many years now 🙂
Video of baba ramdev and kaphalbathi yoga I posted earlier, where you will find exercises that do good for pancreatic stimulation etc
I also did some research where in my mother’s school book I found something exciting, she is a trained nurse, and quite early in her book it says that if a patient comes in, employees are required and also look at alternative medicine and not conclude with that it is needed modern without and have looked at the alternatives.  she did her education, this is 20 years ago now, and I hope it is still so. nor did I think one should be looked down on if choosing alternative variants for health.
we have a crown princess who also chooses and thinks a little outside the box (if I may call it that) I enrolled earlier on an online course she and her friend called the angel school, now it is possible they have put it down, but they focused a lot on human aura and take in their energy as well as and preserve your own.
I now think about the energy field we humans go with around us and how it affects our own body and health. Good energy is important! for mood, mind, health, happiness but also the physical sores in the body etc etc
in this video  he goes into more detail on this and he is really worth watching! 🙂
They say you should meditate or sit quietly for 10 minutes each day, clearing your mind.
If you don’t have 10 minutes
sit 20!
Simple
check this out if it seemed interesting

CELLENES OPPSTANDELSE

Jeg har hørt det rareste…

jeg legger ved videoer og artitikkel  hvor det blir forklart også hva du kan gjøre selv for og “vekke“stamceller til livet igjen

SE NEDERST I INNLEGG

jeg har type 1 diabetes og fikk påvist sykdommen da jeg var 9 år gammel.

jeg fikk da høre av en av legene jeg gikk til at hold ut dem jobber mot en kur.. han ga det 5-10 år sa han “da håper jeg de har klart det” sier han videre.. årene går og mange jobber stadig med nye kurer og mange er flinke til det dem gjør.

jeg har selvsagt intressert meg for dette da jeg er rammet selv, ikke diretke plaget da jeg VELGER og  ikke føle meg syk, eller bli sett ned på, grunnet en mangeltilstand.

men det og akseptere og godta er to vidt forskjellige ting

jeg får liksom ikke slått meg til ro med at det ikke finnes sjangs til forrandring for både meg og alle oss med kroniske diagnoser.. vi er mange som trenger og ta livene våre på alvor.

Diabetes oppstår pga en svikt i bukspyttkjertelen ,  hos fungerende sender den ut insulin ved sukker inntak i mat og drikke, for og holde blodsukkernivået under en viss grense.. altså stabilt.

jeg har gjort litt hjemmelekser og lest rundt dette.. og dem sier følgende:

Det er ikke ved oppstart bukspyttkjertelen som slutter og fungere, eller gjør disse oppgavene alene. det er cellene rundt som hoder den i gang, og i tilfelle hvor en får diabetes har disse sluttet og fungere som dem skal..

stamceller alfa og beta cellene.

Om en i dag tar ut en slik celle fra kroppen og legger den i en ren beholder ved labratoriet, har dem funnet ut at disse våkner til livet av seg selv innen 2 til 3 dager 

Da dem holdes i REN beholder.

…..

jeg har både meditert en del og også brukt faste i helseforbindelser ..og gjør dette for og rense kroppen .

med alt en putter i seg i dag, ville det ikke da kunne vært mulig , om en får kroppen ren fra avfallsstoffer slik man gjør ved faste , at cellene da ville befunnet seg i en REN kropp som gjør det mulig for dem og fungere igjen !?

som igjen vil sette igang oragnet som

“ har sviktet “

jeg legger ved noen filer om temat så kan du jo også hive inn en kommentar i feltet .. om hva DU tenker om dette !?

KILDER

video hvor han snakker om stamceller og faste. hva det kan gjøre for deg finner du

HER

i denne artikkelen forklarer han hvor farlig kunsig søstsoffer er, og da ikke mist hvor dumt det er om  man vil holde kroppen rent som jeg har skrevet litt om i innlegget her.

se artikkel

HER

legger også til en video jeg har lyttet mye til, hvor han går nermere inn på temaet.

HER

kjære leser jeg ber deg .. lytt til alt , ta deg tiden også legg gjerne igjen en kommentar om dine tanker rundt innlegget.

Takk for at du tok deg tid til og lese 🖤

Vi er klare for bryllup 🥂

Reklame |

jeg begynner og bli klar for min søsters bryllup som skjer på lørdag førstkommende.
Og meste er i orden og jeg er så og si ferdig med talen jeg skal holde, det eneste er at jeg er usikker på om jeg skal fortelle som en slags historie og/eller om jeg kan bruke humor på den måten jeg har lyst.. også leser jeg en del på nett om tips til hvordan holde tale i bryllup .. 🤣  det står opptil fler plasser
” du må IKKE si du er nervøs Alle vet du er nervøs”
.. bla bla bla, derfor benytter jeg anledningen til og si det her .. jeg ER så nervøs at det må ha skjedd et mirakel siden jeg velger og holde tale

🙌

det som gjorde at jeg bestemmte meg for det er Faktsik at dette er en gang i livet og ikke minst min eneste søster . som skal gifte seg.
jeg vil ikke se tilbake på dagen også satt jeg og holdt @#”#S mens andre var tøffe nok til og dele noen ord.
BTW : NEGLER OG VIPPER ER RIMELIGERE OM DU BESTILLER DEM PÅ NETT
SJEKK UT  👇
Trykk på produktene for direkte link💅

Support WWF 🐼

Jeg ønsker at flest mulig melder seg inn eller gjør et lite bidrag for og hjelpe denne organisasjonen som står på for oss andre.

Amazonas er verdens største regnskog og gir oss bla oksygen.

Hva du kan gjøre for og bidra

 

1. Add your voice for the planet

2. Share the news

3. Write to your policymakers

4. Ask companies to go deforestation-free

5. Support our work

 For mer info og bestillinger Sjekk ut 👇:http://WWF.panda.org

C og jeg har vært og kjøpt noen bamser som hun også får glede av.. Samtidig som vi støtter organisasjonen 🖤

Jeg skal også bestille en t-skjorte eller to🐼

              De er kjempe fine også👍

 

 

Jeg håndterer traumatiske hendelser

Hvordan jeg håndterer en traumatisk hendelse

nå er min historie satt på kanten av hva som er normalt og oppleve,

men dette gjeder alle også om du har opplevd fks at noen sniker i kø forran deg , og dette har plaget deg i etterkant.. Da kan du gå tilbake i situasjonen hvor dette skjedde og si til personen at

“unnskyld nå sniker du”

eller du kan si

“her sto jeg.”

så vil kansje ikke hendelsen plage deg på samme måten lengere .   du gjør om på hendelsen slik den var

jeg har opplevd mye vondt og traumatisk tidligere livet , som har gjort at jeg var nødt til og snu om tankegangen min. ikke var jeg bare nødt , men jeg fikk veldig lyst til og ta tilbake kontrollen i livet mitt.

  om jeg var alene på kvelden og begynnte bli redd,var det sjeldent noe i nuet som plaget meg,  men heller minner fra fortiden som gjorde meg engsetelig i nuet. jeg har meditert mye siden 2013 og lært meg og finne ro i hverdagen , men jeg ble ikke kvitt vonde minner  …endelig skjønnte jeg at disse kunne jeg rette opp i selv.

  en psykolog ville ta hauevis av kr i timen for og utføre det samme arbeidet og også dratt det ut i det vide og brede for og sykeliggjøre situasjonen

  (det er min opplevelse )

av noe du faktisk selv kan ordne opp i smertefritt og i hjemmet helt selv.når du tenker du er klar for det.  jeg satte meg ned, tømte sinnet mitt etter beste evne for og så bevist gå tilbake til vonde opplevelser jeg har opplevd. husk og fokusere på en episode av gangen om du har fler.

jeg ble banket av kjæresten en gang i 2012 og jeg husker ikke stort før jeg var besvistløs og våknet dagen etterpå. dette har plaget meg i ettertid. likevell husker jeg de første slagene og jeg inviterte minnene tilbake jeg passet på at mobilen var på lydløs og det var ro i hjemmet før jeg startet jeg gikk så inn i “minnet” hvor jeg ser/opplever på nytt episoden hvor jeg fikk bank. men denne gangen reiser jeg meg opp og prøver og slå tilbake.

det er ikke alltid det går på første forsøk , men da prøver du igjen, til du sitter med en ny følelse av hva som skjedde..etter kansje 10 forsøk, fikk jeg til og slå han igjen og også komme meg ut av leiligheten hvor dette skjedde , jeg rundet det av med at jeg kom meg fri fra han og jeg kom seirende ut av situasjonen. dermed har jeg gjort om på en traumatisk hendelse.  det er lettere for meg og leve med episoden nå enn det var tidligere .  det kan gjøre vondt og virke vannskelig i begynnelsen , men det er den beste selvhjelps oppgaven jeg har gjort i forhold til meg selv

..  han ble ikke lenger sjef i mitt liv det er JEG som bestemmer i mitt liv og over min historie.

dette skriver jeg mer om i boken jeg holder på med, hvor jeg ønsker og dele erfaringer rundt hva og hvor mye man faktsik kan ordne opp i selv.

 

English    text

 

  now my story is on the edge of what is normal to experience, but this ALSO work if you have experienced someone sneaking in line before you, and this has bothered you,

you can go into the memory and tell the person

, excuse me but now you sneak or here I stood. then IT may not bother you in the same way anymore.

I have experienced a lot of pain and traumatic in past life, which has forced me to turn around my thinking. not only did I have to, but I really wanted to take control back in my life.

if I was alone at night and started to get scared, there was rarely anything in the present that bothered me, but rather memories of the past that made me anxious in the present.

I have meditated a lot since 2013 and learned to find peace in everyday life, but I did not get rid of bad memories …

 finally I realized that I could correct these myself.

a psychologist would take hundreds of dollars and hour of work to do the same work and also pull it out in the know sicken the situation ( my experience)

When its  something you can actually fix yourself in pease and at home when you feel  ready for it.

I sat down, emptied my mind tthe best way i could and then consciously went back to the painful experiences I have experienced.

Remember and focus on one episode at a time.

I was beaten by a boyfriend once in 2012 and I don’t remember much until I was defiant and woke up the next day. this has bothered me in retrospect. as well, I remember the first blows and I invited the memories back

I made sure the phone was on silent and there was peace at home before I started

I then went into my “memory” where I watch / relive the episode where I got knocked. but this time I get up and try and hit him back.

it may not always go on the first try, but then you try again, until you have a new sense of what happened..after a chance 10 attempts, I managed to beat him again and also got out of the apartment where this happened, i rounded it off i got rid of him and i came victorious out of the situation.

Thus, I have turned into a traumatic event and it is easier for me to live with the event now than it was before. It can hurt and seem difficult at first, but it is the best self-help task I have done in relation to my story, from which I wanted and tore myself away. he no longer became the boss of my life it is

I

who decide in my life and over my past

Vi skal i bryllup 🥂

   Min søster skal gifte seg 19 oktober og jeg har endelig funnet kjolen jeg skal gå med. Det er viktig for meg at constanse og jeg passer med hverandre denne dagen. Og moro er det uansett og prøve kjoler. Jeg fikk c sin i posten i går men ble ikke fornøyd, så vi må lete etter ny. Jeg vet ikke om jeg selv rekker og gå ned noen kg, men vi får se.