Dritt alt

Jeg har ligget på sykehus nå 4 uker å har ikke hatt mulighet overhode til å oppdatere bloggen. 😭 Jeg beklager å vil fortelle dere alt senere’ sitter pr i dag i rullestol med et brukbart øye og er potte sur. Har ikke sett. Datteren min på 4 uker å hun har vist ikke godt av å se meg slik som dette så jeg har vondt av savn i tillegg.

Ikke bland doktoren borti helsa

ikke bland doktoren borti helsa, er en bok skrevet av magne kleiven noen år tilbake.. ikke så mange men et par. det er helt utrolig hvor oppegående den mannen er dere. jeg har aldri hørt om en doktor som er så brutalt ærlig i jobben sin. tidligere har jeg hørt om doktorer som gjør alt for å skive ut resepter til passienter. men han her han er fin skjønner du.

skal du til legen så skal han i allefall ikke grave i hvaslags mat du spiser fordi det har han ingenting med, hilsen diabetiker. spis hva du vil sa han til meg i dag, altså min fastlege,  du skal leve normalt, det samme ble jeg fortalt av en annen lege i oslo noen år tilbake. hun hadde slev diabetes og var tydelig på at vi skal leve normalt. JEG BLIR SÅ HAPPY.  og det får meg til å tenke på boken, ikke bland legen borti helsa di 🙂

Spis å kos dere.

Des om dreper engler

♥jeg skal forsøke og holde meg innen for vanlig forstand når jeg forklarer det her. det er fordi det er virktig at “folk flest” får det med seg uten å være plaget av overnaturlige forklaringer, lys eller energi. om ofte brukes som unnskyldning for å unngå nærhet med selvet.

la oss si engeler er helt vanlige mennesker som bærer lys, å igjen la oss si at lys er positiv energi.  positiv energi er energi som går over

Hvilestoffskiftet er det samme som basalstoffskiftet, det vil si kroppens energiomsetningen under faste og i fullstendig hvile.

Basalstoffskiftet er energiomsetningen under faste og i fullstendig hvile. Basalstoffskiftet representerer den energien som kreves for å holde livsfunksjonene ved like (kretsløprespirasjon). Det kan måles ved at man måler forbruk av oksygen i hviletilstand.

mange mener og tror fullstendig på ernæring som eneste energi kilde, om så håper jeg de/du ser hvor viktig med riktig mat.  nå snakker jeg ikke om sukker godteri eller leskedrikk for  kort varing energi økning. dette er farlig. å har vist seg gjennom lange tider nå å virke mot sin hensikt.

derimot er jeg noe enig i at mat,krydder å urter kan ha meget god innvirkning på energi nivåets øknings prosess. stabil økning mens kropp og sinn holdes i balanse er første prioritet for et godt resultat slik at du blir fornøyd å får en fortåelse av selve prosessen. vil gi deg bedre innsikt og kontroll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

når et menneske er i mangel av energi som som det heter, altså positiv energi som kan beskrives som lys ser vi det tydelig på hud, hårvekst og livsglede. rett og slett livsglede eller lyst minskes ved oppbrukt energi.

som skrevet over måler du den naturlige mengden energi i kroppen best ved fast, ved faste skal du heller ikke være u tenksom når du begynner å tilvende kroppen diverse mat / drikke produkter igjen.

kroppen kan gå inn i en tilsand av sjokk hvor du merker du omstilles til noe som ikke matcher den Naturlige tilstanden du nettopp var i under faste.

jeg ønsker ikke å henge  ut produkter direkte men jeg tror ¨å håper vi alle ser forkjell på produkter som er tilsatt usunnheter. fabrikk lagde poteter vil aldri være det samme som de du har dyrket selv. ferdig  snakket !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeg havnet på sykehus etter faste i ca 5 dager, jeg ble bedt med ut på byen å valgte å dra, det er så farlig så farlig dere å ikke ha kontroll over sin egen bevisst het under peioder hvor forandring foregår. dette er din tid hvod du skal være med på endringen, å selv stå for ønske om forranding\

med dette i bakhånd står du sterkere i deg selv å har helelr ingen å  legge skyld på fror egen tilværelse.  når det er sakt er du også annsvaring for endringen som sker å tiden etterpå-. dette er ditt liv, ikke mitt!”

Repekter deg selv.

 

 

 

 

jeg ser så mange som er dissconected fra sinn og kropp. så noe må være alvorlig galt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burberry

Serriøst wtf liksom.
Jeg fikk meg et sjokk her om dagen. Jeg er født og oppvokst med en mor som er frelst av burberry produkter å jeg har igrunn aldri tenkt noe spesielt over merke før jeg fikk samarbeid med Luxplus og forelsket meg i den ene parfymen. Men så ser jeg her om dagen at de gledelig legger ut en video av barn som går catwalken og den minste av de skriker i smerte eller utilfredshet. Det gjorde vondt å se.serriøst smertefullt hvordan de velger å overse følelsene til et barn for å vise et produkt i klær.
skammelig. Jæskelig og flaut!!
aldri mere bestiller jeg burberry

 

 

 

The Third world

ok dere. Hva tenker dere om den tredje verden?  det står forskjellige ting, ulike plasser på forskjellige tidspunkt som til sammen blir en stor sverm av miss tanker, u tanker eller rett å slett tankekjør. Alt blir feil.

tanker som er preget av feilinformasjon skal da i verstefall ikke kunne påvirke oss andre, eller ?

tanker påvirker hverandre, som en venninne påvirker en annen. Derfor er det så viktig hva vi fører i oss av informasjon. og hvilke personer vi ønsker å dele med. du skal ha en indre og en ytre ring med bekjente og venner hvor du velger din innerste utfra personlighets trekk og en ytterste med folk du trives godt med men ikke omgås like ofte.  jo lenger unna disse ringene kommer fra deg selv, jo mer usikret blir informasjonen sin i sitt rette skal og da dette treffer andre kan/ vil de gjøre om på den første iden om tanken du først bestemte deg for å dele med andre, selv det begynne i den innerste sirkelen.

“Du går opp du går ned, det går som regel bra men det mange ikke vet er selve meningen med livet.”

Bioeteknologi, Fullstendig oppgave

Oppgave nr 3.

I denne oppgaven skal jeg se på Bioteknologiloven og bioteknologirådet.

jeg vil også se på diskusjon og lovnader rundt denne bruken av bioteknologi.

Bioteknologiloven

Bioteknologiloven er et fagområde der vi ser at menneskets standard har sunket i grad med genmodifiseringen som foregår. Loven tilsier at det er lov med en viss grad modifisering ved bruk av bio teknologi. Slik modifisering av bla mat er ikke overkommelig med levestandarden og gjør mennesket mindre til sinns. En lurer maten, men da også, dessverre seg selv.  For noen av oss virker dette som en genial løsning da vi har dårligere tid, tiden vi er i tilsier at, det er mer vi skal rekke, men på kortere fritid.

Loven stiller med krav og informasjon om at samtykke skal foreligge for videre undersøkelse/forskning. De stiller derimot med forbud om bruk av teknikker med «SIKTE» på å fremstille arvemessige like individer og står frem med at dette er for medisinsk forskning.

Spørsmålet blir da… Hvordan kan en begrunne forskningen med dette som uttales, uten at det på sikt vil fremstille like individer som igjen skal reagere likt på enhver fremlagt behandling.

Likevel skal jeg i denne oppgaven gå enda nærmere på hva norsk lovgivning og bioteknologirådet sier om samfunnets rolle innen bioteknologi.

 

(bioteknologiloven- store norske leksikon. ) (bioteknologi, u.d.)

Bioteknologirådet

Bioteknologirådet er en sammensatt gjeng med personer i posisjon til å forske og uttale seg om moderne forskning på vegne av regjeringen, eller på eget iniativ. Uttalelsene saksbehandles i rådsmøter, men likevel er en uttalelse alene av stor betydning for leseren og de som eventuelt skulle forske på dette uten nødvendig tillatelse. Likevel gir de sammen med dette ut informasjon rundt etiske og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av teknologien gen og bioteknologi.

rådet ble etablert 15.mars. 1991 og er altså 30 år pr dato.

Når det er sagt er det stor diskusjon rundt fremgangsmåter og bruksområder for slik bruk av bioteknologi i orge. Norge står frem med bruk i forsøk for slike medisiner og annet bruksmateriell som kan dra fordeler av slik forskning. Dette er med tanke på videreutvikling av medisiner som igjen skal opprettholde eller kunne tilintetgjøre dødelige sykdommer. Likevel er det fremdeles usikkert om dette er løsningen eller om vi som enhet burde tatt noen steg tilbake og sett på mer naturlige fremgangsmåter.  Alt blir forsket de fremste leger og forskere i landet.

De spesialiserer seg innen arvemateriale, bioteknikk, helseforskning og behandlingsmetoder.

Alt av materiale som er funnet og brukt blir trygt oppbevart i biobanken.

Bioteknologi rådet er sammensatt av leger og forskere rundt om i landet som råder og fremmer forslag rundt sine observasjoner samt avvikler metoder som ser ut til å bli brukt mot sin hensikt.

Humant etisk forbund har den siste tiden lagt seg mer og mer tilbake i den forstand at de ikke lenger fremmer ny forskning slik som tidligere, men de ønsker heller å legge naturens goder til medisinsk forskning med mer..

Bioteknologi loven ble i Norge vedtatt etter lovgivning om og sikre medisinsk bruk av pasienter i landet som trenger det ved behov, utover dette sies det at naturlige ressurser stiger fremfor i lovverket.  Loven ble vedtatt rundt den 4. Desember 2004, Norge

Diskusjon

Bioteknologi skaper nye etiske problemstillinger. Hvordan kan man gå fram for å diskutere og svare på disse på en god og konstruktiv måte?

 

Det diskuteres rundt hvem som skal kunne bestille tester av barn, hvilke tester og når de evt skal kunne brukes.

Det diskuteres rundt om det er riktig først og fremst, men også hvor langt en skal kunne endre naturen for bruk av genterapi. Personlig syntes jeg det er usmakelig.

Også om det er noe som kunne blitt brukt til menneskets fordel, men som blir tilbakeholdt er det også noe diskusjon rundt.

Bioteknologirådet arbeider for å utrede og forøker å svare på disse problem stillingene. De ønsker blant annet å fremme norske verdier ved bruk av slik teknologi i samfunnet og derfor settes deres arbeid høyt i samarbeid med humant etisk forbund. Disse partiene om jeg kan kalle dem det, prøver iherdig å fortelle folket hvordan ting Faktisk er, og hva er vel bedre enn det? det er ingen av oss som bevist ønsker og bli lurt av systemets hvitvasking av naturen så dem holdning til bioteknologi er innenfor norske standarder og bevarer menneske og natur rettighetene.

Dette illustrerer at etiske vurderinger også er noe annet enn juridiske vurderinger.

Det at det legges vekt på menneskelige verdier ved bruk av denne teknologien i samfunnet, gjør det allment og inkluderende for den eventuelle brukeren.

Det legges stor vekt og menneskene rundt som blir berørt av avgjørelsene som blir tatt i sammenheng med dette, enkeltpersoner, familier og også samfunnet som helhet.

Når problemstillingen lyses legges det vekt på

Kartlegging

Hvordan har teknologien vist seg å fungere

Hvem er de berørte partene.

Hva er relevant i denne saken.

Hvem som får gevinst og hvem som ender i konflink

Hvor jeg vil tillegge at i en slik vurdering skal menneskets rettigheter og behov for naturlig fremvekst av helse og i tilfelle oppvekst av barn stille som øverste krav før andre «forslag» blir brukt i en avgjørelse ved bruk av denne teknologien.  Slik teller menneskerettighetene. Som er mye av grunnen, altså grunn muren til lovverkene som ble gitt landet under grunnloven 1814.

 

Man skal frem legge saken i all sin bredde og ikke holde tilbake informasjon,

Informasjon som blir lagret skal også kunne vises frem uten diskusjon.

(human etisk forbund, u.d.)

(Norges grunnlov , u.d.)

(Sambandet, u.d.)

 

Menneskerettigheter står blant annet tydelig frem med hvilke krav som legges til grunn for et enkelt individ i samfunnet. Som blant annet informasjon om eget liv, rett til liv, samhold, frihet, sannhet, næringsfrihet og Helse.

Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland.

Erklæringen om rettighetene ble godkjent i Frankrike.

  1. august 1789.

(Sambandet, u.d.)

 

Kildeliste

bioteknologi. (u.d.). Hentet fra snl.no: https://snl.no/bioteknologi_-_lovgivning

human etisk forbund. (u.d.). Hentet fra https://human.no/bli-medlem/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=-%20Brand%20%7C%20Human-Etisk%20Forbund&utm_term=%2Bhuman%20%2Betisk&utm_content=Human-Etisk%20Forbund%20%3E%20GEN: https://human.no/bli-medlem/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=-%20Brand%20%7C%20Human-Etisk%20Forbund&utm_term=%2Bhuman%20%2Betisk&utm_content=Human-Etisk%20Forbund%20%3E%20GEN

Norges grunnlov . (u.d.). Hentet fra https://grunnloven.lovdata.no/

Sambandet. (u.d.). Hentet fra menneskerettigheter : https://www.fn.no/tema/menneskerettigheter