Burberry

Serriøst wtf liksom.
Jeg fikk meg et sjokk her om dagen. Jeg er født og oppvokst med en mor som er frelst av burberry produkter å jeg har igrunn aldri tenkt noe spesielt over merke før jeg fikk samarbeid med Luxplus og forelsket meg i den ene parfymen. Men så ser jeg her om dagen at de gledelig legger ut en video av barn som går catwalken og den minste av de skriker i smerte eller utilfredshet. Det gjorde vondt å se.serriøst smertefullt hvordan de velger å overse følelsene til et barn for å vise et produkt i klær.
skammelig. Jæskelig og flaut!!
aldri mere bestiller jeg burberry

 

 

 

The Third world

ok dere. Hva tenker dere om den tredje verden?  det står forskjellige ting, ulike plasser på forskjellige tidspunkt som til sammen blir en stor sverm av miss tanker, u tanker eller rett å slett tankekjør. Alt blir feil.

tanker som er preget av feilinformasjon skal da i verstefall ikke kunne påvirke oss andre, eller ?

tanker påvirker hverandre, som en venninne påvirker en annen. Derfor er det så viktig hva vi fører i oss av informasjon. og hvilke personer vi ønsker å dele med. du skal ha en indre og en ytre ring med bekjente og venner hvor du velger din innerste utfra personlighets trekk og en ytterste med folk du trives godt med men ikke omgås like ofte.  jo lenger unna disse ringene kommer fra deg selv, jo mer usikret blir informasjonen sin i sitt rette skal og da dette treffer andre kan/ vil de gjøre om på den første iden om tanken du først bestemte deg for å dele med andre, selv det begynne i den innerste sirkelen.

“Du går opp du går ned, det går som regel bra men det mange ikke vet er selve meningen med livet.”

Analyse av TA ORDET, Alene. Mental helse

TA ORDET.

alene

I denne oppgaven skal jeg analysere talen som vant konkurransen i Bergen. Men jeg(selv) skal også reflektere rundt budskapet/temaet for best mulig personlig innvirkning i oppgaven.

 

Talen er rå og ekte, den har ingen typisk rytme, men et budskap som veier såpass tungt at den vant frem. Den er på to sider og har en start hvor han drar leseren inn i hans liv slik at du får en godt forståelse av budskapet.  Isak som skrev denne, setter lys på diverse mentale utfordringer samt etterspill av slike handlinger som ble gjort mot han i ung alder. Det er vondt, men samtidig oppløftene å lese talen. Personlig kjenner jeg meg igjen i mye av dette og det tror jeg de aller fleste kan, til og med de som vurderte talen og gav han første plassen.  SLIK vant han.

Kunnskapen er ikke bra nok, hos enkelt personer stemmer dette. Kunnskap om å gi slipp, kunnskap om seg selv, kunnskap om glede å kunnskap om å spre det. Det er rart hvordan sjalusi, misnøye og fordommer sprer seg så raskt, akkurat som om det mater personene som bærer på sjalusi. Det er forferdelig. Kunnskapen er derimot bra nok i massevis, hos enkelte «lærde» hvor diagnoser og andre tilstander blir bruk til en i setting av sverm av «uforståelige» personligheter.

Han legger vekt på personer rundt han, personer det går an å stole på. Og hvor viktige de er. Det er faktisk det. som en venn eller familiemedlem du kjenner godt og vet du skal stole på. Disse er de viktigste Han har. Et godt samarbeid er i verstefall av ytterste omstendighet så gjeldene for en helbredene effekt av «problemet»

Takknemlighet ovenfor en selv er så viktig, erkjennelse av seg selv først å fremst, men også takknemlighet. Det er en slags stolthet some bygger en selv, en mestringsfølelse hvor selvet får erkjennelse av seier. Vinneren av konkurransen som ble holdt i Bergen var Isak Ellefsen, Isak er en gutt som går på gymnaset hvor han skrev denne talen om mental helse. Han føler seg alene, men klarte meget godt å sette ord på hvordan han føler seg. Han setter også lys på virkemidler rundt han som helsepersonell og andre instanser, hvor de skal stille opp for depresjon hos yngre, likevel er jeg ikke overbevist om at de gjør det. Det å føle seg unormal som ung er ubehagelig å i grunn en stor skam, hvem er da normale?  Men følelsen han går med er såpas ubehagelig å får gjenspeil hos de andre. Slik skiller han seg ut.

Frykt som blir lagret i kroppen allerede fra barneskolen av gjør til at personen ofte søker ly og unngår konflikter, ut ifra dette settes diagnoser som angst forstyrelser å lite omgjengelige personer. FOR EN SKAM.  Som analysator av denne talen kjenner jeg på min egen oppvekst og jeg kjenner meg godt igjen. Alle går igjennom mørke perioder i livet som beskrevet, men noen velger å ikke snakke om de. Noen belyser de. å slik kan de diagnosers. Gjerne da med medikamenter for diverse.

Vi må heller snakke om mental helse, Vi MÅ snakke om mental helse.

Det er løsningen, den eneste løsningen.

Han er i tillegg ærlig å viser seg frem sårbar, men får gevinst ved å vinne hele konkurransen. Heldigvis.  Det viser seg tydelig at det hjelper å snakke om det, til en trygg forståelses full figur, som ikke stikker av.

For angsten kan man lære seg pusteøvelser, for depresjon kan du prate om det. Det er dette det kalles og være et menneske. Medmennesker skal og bør også melde seg tidlig i situajoner de ser eller merker med magefølesen at noe ikke stemmer.

Vi må stole mer på oss selv.

 

Av Signe Helene Øverbø

Bioeteknologi, Fullstendig oppgave

Oppgave nr 3.

I denne oppgaven skal jeg se på Bioteknologiloven og bioteknologirådet.

jeg vil også se på diskusjon og lovnader rundt denne bruken av bioteknologi.

Bioteknologiloven

Bioteknologiloven er et fagområde der vi ser at menneskets standard har sunket i grad med genmodifiseringen som foregår. Loven tilsier at det er lov med en viss grad modifisering ved bruk av bio teknologi. Slik modifisering av bla mat er ikke overkommelig med levestandarden og gjør mennesket mindre til sinns. En lurer maten, men da også, dessverre seg selv.  For noen av oss virker dette som en genial løsning da vi har dårligere tid, tiden vi er i tilsier at, det er mer vi skal rekke, men på kortere fritid.

Loven stiller med krav og informasjon om at samtykke skal foreligge for videre undersøkelse/forskning. De stiller derimot med forbud om bruk av teknikker med «SIKTE» på å fremstille arvemessige like individer og står frem med at dette er for medisinsk forskning.

Spørsmålet blir da… Hvordan kan en begrunne forskningen med dette som uttales, uten at det på sikt vil fremstille like individer som igjen skal reagere likt på enhver fremlagt behandling.

Likevel skal jeg i denne oppgaven gå enda nærmere på hva norsk lovgivning og bioteknologirådet sier om samfunnets rolle innen bioteknologi.

 

(bioteknologiloven- store norske leksikon. ) (bioteknologi, u.d.)

Bioteknologirådet

Bioteknologirådet er en sammensatt gjeng med personer i posisjon til å forske og uttale seg om moderne forskning på vegne av regjeringen, eller på eget iniativ. Uttalelsene saksbehandles i rådsmøter, men likevel er en uttalelse alene av stor betydning for leseren og de som eventuelt skulle forske på dette uten nødvendig tillatelse. Likevel gir de sammen med dette ut informasjon rundt etiske og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av teknologien gen og bioteknologi.

rådet ble etablert 15.mars. 1991 og er altså 30 år pr dato.

Når det er sagt er det stor diskusjon rundt fremgangsmåter og bruksområder for slik bruk av bioteknologi i orge. Norge står frem med bruk i forsøk for slike medisiner og annet bruksmateriell som kan dra fordeler av slik forskning. Dette er med tanke på videreutvikling av medisiner som igjen skal opprettholde eller kunne tilintetgjøre dødelige sykdommer. Likevel er det fremdeles usikkert om dette er løsningen eller om vi som enhet burde tatt noen steg tilbake og sett på mer naturlige fremgangsmåter.  Alt blir forsket de fremste leger og forskere i landet.

De spesialiserer seg innen arvemateriale, bioteknikk, helseforskning og behandlingsmetoder.

Alt av materiale som er funnet og brukt blir trygt oppbevart i biobanken.

Bioteknologi rådet er sammensatt av leger og forskere rundt om i landet som råder og fremmer forslag rundt sine observasjoner samt avvikler metoder som ser ut til å bli brukt mot sin hensikt.

Humant etisk forbund har den siste tiden lagt seg mer og mer tilbake i den forstand at de ikke lenger fremmer ny forskning slik som tidligere, men de ønsker heller å legge naturens goder til medisinsk forskning med mer..

Bioteknologi loven ble i Norge vedtatt etter lovgivning om og sikre medisinsk bruk av pasienter i landet som trenger det ved behov, utover dette sies det at naturlige ressurser stiger fremfor i lovverket.  Loven ble vedtatt rundt den 4. Desember 2004, Norge

Diskusjon

Bioteknologi skaper nye etiske problemstillinger. Hvordan kan man gå fram for å diskutere og svare på disse på en god og konstruktiv måte?

 

Det diskuteres rundt hvem som skal kunne bestille tester av barn, hvilke tester og når de evt skal kunne brukes.

Det diskuteres rundt om det er riktig først og fremst, men også hvor langt en skal kunne endre naturen for bruk av genterapi. Personlig syntes jeg det er usmakelig.

Også om det er noe som kunne blitt brukt til menneskets fordel, men som blir tilbakeholdt er det også noe diskusjon rundt.

Bioteknologirådet arbeider for å utrede og forøker å svare på disse problem stillingene. De ønsker blant annet å fremme norske verdier ved bruk av slik teknologi i samfunnet og derfor settes deres arbeid høyt i samarbeid med humant etisk forbund. Disse partiene om jeg kan kalle dem det, prøver iherdig å fortelle folket hvordan ting Faktisk er, og hva er vel bedre enn det? det er ingen av oss som bevist ønsker og bli lurt av systemets hvitvasking av naturen så dem holdning til bioteknologi er innenfor norske standarder og bevarer menneske og natur rettighetene.

Dette illustrerer at etiske vurderinger også er noe annet enn juridiske vurderinger.

Det at det legges vekt på menneskelige verdier ved bruk av denne teknologien i samfunnet, gjør det allment og inkluderende for den eventuelle brukeren.

Det legges stor vekt og menneskene rundt som blir berørt av avgjørelsene som blir tatt i sammenheng med dette, enkeltpersoner, familier og også samfunnet som helhet.

Når problemstillingen lyses legges det vekt på

Kartlegging

Hvordan har teknologien vist seg å fungere

Hvem er de berørte partene.

Hva er relevant i denne saken.

Hvem som får gevinst og hvem som ender i konflink

Hvor jeg vil tillegge at i en slik vurdering skal menneskets rettigheter og behov for naturlig fremvekst av helse og i tilfelle oppvekst av barn stille som øverste krav før andre «forslag» blir brukt i en avgjørelse ved bruk av denne teknologien.  Slik teller menneskerettighetene. Som er mye av grunnen, altså grunn muren til lovverkene som ble gitt landet under grunnloven 1814.

 

Man skal frem legge saken i all sin bredde og ikke holde tilbake informasjon,

Informasjon som blir lagret skal også kunne vises frem uten diskusjon.

(human etisk forbund, u.d.)

(Norges grunnlov , u.d.)

(Sambandet, u.d.)

 

Menneskerettigheter står blant annet tydelig frem med hvilke krav som legges til grunn for et enkelt individ i samfunnet. Som blant annet informasjon om eget liv, rett til liv, samhold, frihet, sannhet, næringsfrihet og Helse.

Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland.

Erklæringen om rettighetene ble godkjent i Frankrike.

  1. august 1789.

(Sambandet, u.d.)

 

Kildeliste

bioteknologi. (u.d.). Hentet fra snl.no: https://snl.no/bioteknologi_-_lovgivning

human etisk forbund. (u.d.). Hentet fra https://human.no/bli-medlem/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=-%20Brand%20%7C%20Human-Etisk%20Forbund&utm_term=%2Bhuman%20%2Betisk&utm_content=Human-Etisk%20Forbund%20%3E%20GEN: https://human.no/bli-medlem/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=-%20Brand%20%7C%20Human-Etisk%20Forbund&utm_term=%2Bhuman%20%2Betisk&utm_content=Human-Etisk%20Forbund%20%3E%20GEN

Norges grunnlov . (u.d.). Hentet fra https://grunnloven.lovdata.no/

Sambandet. (u.d.). Hentet fra menneskerettigheter : https://www.fn.no/tema/menneskerettigheter

 

oppdatert innlegg om Bioteknologi

Oppgave nr 3.

 

Bioteknologiloven er et fagområde der vi ser at menneskets standard har sunket i grad med genmodifiseringen som foregår. Loven tilsier at det er lov med en viss grad modifisering ved bruk av bio teknologi. Slik modifisering av bla mat er ikke overkommelig med levestandarden og gjør mennesket mindre til sinns. En lurer maten, men da også, dessverre seg selv.  For noen av oss virker dette som en genial løsning da vi har dårligere tid, tiden vi er i tilsier at, det er mer vi skal rekke, men på kortere fritid.

Loven stiller med krav og informasjon om at samtykke skal foreligge for videre undersøkelse/forskning. De stiller derimot med forbud om bruk av teknikker med «SIKTE» på å fremstille arvmessige like individer og står frem med at dette er for medisink forkning.

Spørsmålet blir da.. Hvordan kan en begrunne forskningen med dette som uttales, uten at det på sikt vil fremstille like individer som  igjen skal reagere likt på enhver fremlagt behandling.

Likevel skal jeg i denne oppgaven gå enda nærmere på hva norsk lovgivning og bioteknologirådet sier om samfunnets rolle innen bioteknologi.

 

( bioteknologiloven- store norske leksikon. )

 

Bioteknologirådet er en sammensatt gjeng med personer i posisjon til å forske og uttale seg om moderne forskning på vegne av regjeringen, eller på eget iniativ. Uttalesene saksbehandles i rådsmøter, men likevell er en uttalelse alene av stor betydning for leseren og de som evt skulle forske på dette uten nødvendig tillatelse. Likevell gir de sammen med dette ut  informasjon rundt etiske og sammunsmessige konsekvenser ved bruk av teknologien gen og bio.

rådet ble etablert 15.mars. 1991 og er altså 30 år pr dato.

Bioteknologi utdrag 1

Bioteknologiloven er et fagområde der vi ser at menneskets standard har sunket i grad med genmodifiseringen som foregår. Loven tilsier at det er lov med en viss grad modifisering ved bruk av bio teknologi. Slik modifisering av bla mat er ikke overkommelig med levestandarden og gjør mennesket mindre til sinns. En lurer maten, men da også, dessverre seg selv.  For noen av oss virker dette som en genial løsning da vi har dårligere tid, mer vi skal rekke og kortere fritid. Men svaret er enkelt. Vi løper fra muligheten til og være i oss selv hvor kroppen får den ro og hvile den trenger for en sund og god livsstil. Stress bla er med på å senke livskvaliteten så dette sier seg vell selv?

Likevel skal jeg i denne oppgaven gå enda nærmere på hva norsk lovgivning og bioteknologirådet sier om samfunnets rolle innen bioteknologi.

Før jeg begynner lurer jeg på om dette er noe den vanlige statsborger er klar over? Om svaret er ja så i hvilke grad ?

Det er en selvisk begrunnelse og legge til rette for manipulert fremstilling av barn dersom du ikke er egnet til og få barn på egenhånd.  Dette skaper forvirring i Dna utvikling som igjen kan være årsaken til perioden vi nå stå ovenfor med genmutasjoner og feil utvikling av mennesket generelt.

Det å lage en kloning for å produsere mat henger ikke på greip. Se for deg selv du blir klonet og ditt eget forsvarssenter reagerer på lik måte som hos kloningen. Kloningen er da overvåket og kontrollert av laboratorie forskere, som igjen tilsier at det å forske på naturen kan være veldig skummelt om det havner i feil hender. Ja kloning forekommer «naturlig» som da eneggede tvillnger fødes, men en gammel kunst sier at om den ene tvillingen skulle være utsatt for fare eller er trist, vil den andre «automatisk» få beskjed.  Når dette blir forsket på slik som påstartet i noen tilfeller syntes jeg dette er skummelt og takker for at det er fler som velger og stille seg sårbare for dette.  (bioteknologirådet, u.d.)

Hva skal dere i sommer ?

Å dere nå nærmer sommeren seg med storm skritt, du deilige vår er kommet for fullt å ingenting er vell bedre enn godt vær ☀️ Jeg er serriøst så happy for at dagene er lysere, lengere og varmere enn de har vært på mange måneder. Jeg har kjøpt inn litt nytt som jeg har vist i ig story fra Zalando. Constanse har vært hjemme fra barnehagen med meg noen dager å gud som vi har kost oss, vi har brukt mye tid sammen og det har jeg savnet siden jeg begynte på skolen. En ting jeg ikke skjønner er folk som leverer barna når de bruker hele dager hjemme selv. Altså en gang sv og til kan jeg forstå det. Men det å legge alt ansvar på kommunen slik at de står ansvarlig for å oppdra barna våre syntes jeg er helt feil. jeg må forresten komme meg til frisøren en tur 🙈 hvis ikke jeg skal beholde den naturlige fargen jeg har nå,..? Vææ  jeg vet ikke 🙃

vi har forresten begynt å planlegge sommerferien ooog jeg er spent på hva dere skal i sommer ☀️👏


 

Spørsmålsrunde

Tid for spørsmåls runde i bloggen, husk dere kan stille i ig og i snap og svarene kommer her sånn, men det vet dere

Har du Noen gang hatt jobb ? 

ja.. jeg har jobbet forskjellige plasser 🙂

Har du kjæreste ?’

Nei, så rart folk spør meg alltid om det, men nei jeg har fremdeles ikke kjæreste. og om jeg har lyst på så er svaret at om jeg skulle  møte den rette så selvfølgelig 🙂

har du lyst til å bli med på farmen ? 

hehe.. det er jeg ikke klar for tror jeg. men det kunne sikkert vært moro.

tenker du og flytte til Oslo ? 

ja.. det er planen.

Hvor lenge har du skrevet blogg ? 

Nå har jeg skrevet i snart 4 år.

hvor gammel er du ?

wææ for et kleint spørsmål. jeg er snart 30.. jeg er 28 år gammel.

Hva liker du best med å studere??

egentlig så er jeg ikke så fan, men jo det er helt greit å gå på skolen altså, spesielt når en møter så mange spennende mennesker.

Hva kler du deg i i sommer ? 

åhh.. endelig en som spør meg om moten, haha jo .. jeg tenkte jeg skulle legge ut noen bilder i ig så følg med på min siste handel der :* som dere så så la jeg ut dette med sort i sommer, men serriøst så er det en veldig tung farge på lyse fine sommeren , så jeg har byttet ut litt å landet på litt andre alternativer ved siden.

disse er bestilt hos Zalando forresten å jeg legger til swipe opp i ig 🙂